Coudenhove-Kalergi – ojciec UE

Słów parę o Panu, którego z pewnością większość nie kojarzy. Bo i skąd? Podręczniki o nim milczą, telewizory tym bardziej, a jego książka, „Praktyczny Idealizm”, to typowy, nwet nie biały, a „złoty kruk”. Nie, nie dlatego, że jest tak „wielkim dziełem literackim”. Raczej z tych samych przyczyn co „Mein Kampf”, której autor z pewnością miał wiele wspólnego ze swoim „kolegą”. W końcu pierwszy opracował, a drugi wprowadził w życie paneuropejskość, a przynajmniej jej pierwszy etap (bez którego nie można by było przejść do nastepnych…)…
No ale po kolei (źródło: balder.org , wolna-polska.pl i inne):
Niewielu wie, że jednym z głównych inicjatorów procesu integracji europejskiej, był równocześnie człowiek który opracował plan ludobójstwa narodów Europy. Jest to mroczny jegomość, o którego istnieniu nie wiedzą masy, ale elita uważa go za założyciela Unii Europejskiej. Nazywa się Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), a w pełni: Hrabia Ryszard Mikołaj Coudenhove Kalergi.
a39
Przodkowie jego ojca pochodzili z rożnych europejskich rodzin szlacheckich: flamandzkich, greckich, polskich i.t.d. Jego matka była Japonką (Mitsu Aoyama). Posiadał obywatelstwo czeskie. Ożenił się z o 13 lat starszą Żydówką Idą Roland,z domu Klausner, znaną aktorką austriacką, która zmarła w 1951. W 1952 zawarł związek małżeński z hrabiną Aleksandrą von Tiele [urodz. Bally] i w 1969 ponownie z żydówką Melanią Benatzky-Hoffmann.
Ojciec Coudenhove-Kalergiego (Heinrich von Coudenhove-Kalergi (z koneksjami z bizantyjską rodziną Kallergis)) był zaprzyjaźniony z Teodorem Herzlem, ojcem syjonizmu.
On  zaproponował wybór hymnu Beethovena jako europejskiej melodii narodowej. Podobnież był on bardzo zaangażowany przy projekcie symbolu EU, posiadającego 12 gwiazd, które mają symbolizować dwanaście plemionom Izraela. Ten symbol został w końcu zrealizowany przez Żyda Pawła M.G. Lévi). Pierwotny projekt Kalergiego miał czerwony krzyż w swoim centrum, ale przeciwko temu symbolowi protestowała Turcja [?].

Dzięki bliskim kontaktom ze wszystkimi europejskimi arystokratami i politykami, relacjom arystokraty-dyplomaty ojca, i poruszaniu się za kulisami, z dala od świateł i rozgłosu, udało mu się zwrócić uwagę najważniejszych głów państw na jego plan, czyniąc ich zwolennikami i kolaborantami „projektu integracji europejskiej”.
W 1922 założył w Wiedniu ruch „pan-europejski”, którego celem było ustanowienie Nowego Porządku Świata, opartego na federacji krajów, pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych. Do pierwszych zwolenników należeli czescy politycy Tomáš Masaryk i Edvard Beneš, oraz bankier Max Warburg, który zainwestował pierwsze 60.000 marek. Austriacki kanclerz Ignaz Seipel i następny prezydent Austrii, Karl Renner, wzięli na siebie odpowiedzialność kierowania ruchem „pan-europejskim”. Później swoją pomoc zaoferowali francuscy politycy tacy jak Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi i inni.

W książce „Praktyczny idealizm [Practical Idealism]”, Kalergi pisze, że mieszkańcami przyszłych „Stanów Zjednoczonych Europy” nie będą narody starego kontynentu, a rodzaj podludzi, produkty mieszania ras. Wyraźnie oświadcza, że narody Europy powinny krzyżować się z azjatycką i kolorowymi rasami, tworząc wielonarodowe stado, bez żadnej jakości i łatwo kontrolowane przez elitę rządzącą.
Kalergi głosi zniesienie prawa do samostanowienia, a następnie eliminację narodów przy wykorzystaniu etnicznych ruchów separatystycznych i masowej migracji. Żeby Europę kontrolowała elita, chce zamienić ludzi w jedną jednorodną mieszankę czarnych, białych i Azjatów. Ale kto tworzy tę elitę? Kalergi dokładnie to opisuje:

Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo znikać ze względu na eliminację przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Eurazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Zamiast niszczyć europejski judaizm, Europa, wbrew jej woli, uszlachetniła i wykształciła tych ludzi, popędzając ich do przyszłego statusu wiodącego narodu poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny. Nic dziwnego w tym, że naród który uciekł z getta-więzienia, stał się duchową szlachtą Europy. Tym sposobem litościwa troskliwa Europa stworzyła nową rasę arystokratów. To się wydarzyło, gdy upadła europejska arystokracja feudalna z powodu emancypacji Żydów [z powodu działań podjętych przez rewolucję francuską].

Chociaż żaden podręcznik nie wymienia nazwiska Kalergi, jego pomysły stanowią główne zasady Unii Europejskiej. Pogląd, że narody Europy powinny być wymieszane z Afrykańczykami i Azjatami, żeby zniszczyć naszą tożsamość i stworzyć jedną rasę Metysów, stanowi podstawę całej polityki wspólnoty, której celem jest ochrona mniejszości. Nie z powodów humanitarnych, a z powodu dyrektyw wydawanych przez bezwzględny reżim który spiskuje największe ludobójstwo w dziejach. Europejską Nagrodę Coudenhove-Kalergi przyznaje się co 2 lata Europejczykom, którzy wyróżnili się w promowaniu tego zbrodniczego planu. Do laureatów tej nagrody należą Angela Merkel i Herman Van Rompuy.

[Plan Ryśka] jest także podstawą stałych apeli ONZ, które żądają byśmy przyjmowali miliony emigrantów by pomóc w niskich wskaźnikach urodzeń w UE. Według opublikowanego w styczniu 2000 raportu w Przeglądzie „Podział ludności” [Population division] ONZ w Nowym Jorku, pod tytułem „Zastąpienie imigracją: rozwiązanie spadku i starzenia się populacji” [Immigration replacement: A solution to declining and aging population], do 2025 Europa będzie potrzebować 159.000.000 imigrantów.

Można się zastanawiać, jak można tak dokładnie oszacować imigrację, gdyby to nie był przemyślany plan. Pewne jest to, że niski wskaźnik urodzeń można łatwo odwrócić poprzez odpowiednie metody wspierania rodzin. To jest tak oczywiste, że wkład obcych genów nie chroni naszego dziedzictwa genetycznego, a umożliwia jego zniknięcie. Jedynym celem tych działań jest całkowite wypaczenie naszych narodów, by włączyć je do grupy narodów nie posiadających jedności narodowej, historycznej i kulturowej. Krótko mówiąc, polityka planu Kalergi była i nadal jest podstawą oficjalnych polityk rządowych w celu dokonania ludobójstwa narodów Europy, poprzez masowa imigrację. G Brock Chisholm, były dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazuje, że dobrze przerobił lekcję Kalergi, kiedy mówi:

‚Wszystko co ludzie wszędzie mają zrobić, to ograniczać wskaźnik urodzeń i promować małżeństwa mieszane (między różnymi rasami), to ma na celu stworzenie jednej rasy na świecie, która będzie kierowana przez władzę centralną”.

Wnioski:

Kiedy rozejrzymy się wokół, plan Kalergi wydaje się być w pełni zrealizowany. W Europie mamy fuzję z Trzecim Światem. Plaga małżeństw międzyrasowych co roku produkuje tysiące młodych ludzi rasy mieszanej: „dzieci Kalergiego”. Pod dwoma naciskami: dezinformacji i ludzkiego ogłupiania, promowanych przez masmedia, Europejczyków uczy się wyrzekania się ich pochodzenia, wyrzekania się ich tożsamości narodowej.

Słudzy globalizacji próbują nas przekonać, że zaprzeczanie naszej tożsamości jest aktem postępowym i humanitarnym, że „rasizm” jest zły, bo chcą byśmy wszyscy byli ślepymi konsumentami. Konieczne jest teraz, bardziej niż kiedykolwiek, przeciwstawić się kłamstwom Systemu, obudzić ducha rewolucyjnego Europejczyków. Każdy musi zobaczyć tę prawdę, że integracja europejska to ludobójstwo. Nie mamy innego wyjścia, bo alternatywą jest samobójstwo narodowe.

A teraz parę „złotych myśli” Ryska z jego „Praktycznego Idealizmu” (Wiedeń, 1925):

„Europejczycy staną się negroidalnymi mieszańcami

„Chrześcijaństwo, etycznie przygotowane przez żydowskich Esseńczyków (Jan), duchowo przez żydowskich Aleksandryjnczykow (Filon), było odnowionym Judaizmem.
Gdzie jest Europa chrześcijańska, tam jest (w sensie etyczno-duchowym) żydowska; tam gdzie Europa jest moralna – również jest żydowska.”

„Prawie cala europejska etyka ma swe korzenie w judaizmie. Wszyscy prekursorzy religijnej, czy też niereligijnej moralności, od Augustyna do Rousseau, Kanta i Tołstoja, byli Żydami z wyboru, w sensie duchowym. Nietzsche jest jedynym nieżydowskim, jedynym pogańskim europejskim etykiem.

„Najważniejsi i najbardziej przekonywujący przedstawiciele idei chrześcijańskich, które w ich nowoczesnych reinkarnacjach noszą nazwę pacyfizmu i socjalizmu, są Żydami.”

„Na wschodzie jest lud chiński ludem etyki par excellence[..], na zachodzie lud żydowski.”

„Judaizm pozostał w trakcie wielu tysiącleci przemian, wierny teokratycznym ideom identyfikacji polityki i etyki. Zarówno chrześcijaństwo [post-judaizm] jak też socjalizm [post-chrześcijaństwo] są próbami utworzenia królestwa bożego.To pierwsi chrześcijanie przed dwoma tysiącami lat, a nie faryzeusze czy saduceusze byli spadkobiercami i odnowicielami tradycji mozaizmu. Dzisiaj nie są to ani syjoniści, ani chrześcijanie, tylko żydowscy przywódcy socjalizmu. Bowiem oni też chcą z najwyższym samozakłamaniem zniszczyć grzech pierworodny kapitalizmu, wyzwolić ludzkość od niesprawiedliwości, gwałtu i zależności, a świat pozbawiony grzechu przemienić w raj ziemski.”

Tu w skrócie: Po wyeliminowaniu europejskiej (białej) „arystokracji krwi” [rewolucja francuska, „przemysłowa”, potem bolszewicka, a nastepnie „cicha”, socjalistyczna] przyszedł czas na „arystokrację ducha”, czyli wg Ryśka: zahartowany przez ponad dwa tysiące lat przeganiania i pogromów, czysty (bo praktykujący reprodukcję niemalże kazirodczą) naród żydowski. I dalej cytaciki:
„Siła charakteru i ostrość umysłu predestynują Żydów w ich najlepszych egzemplarzach do tego, żeby stać się przywódcami zurbanizowanej ludzkości, fałszywymi jak też prawdziwymi arystokratami ducha, protagonistami zarówno kapitalizmu jak też rewolucji.” [warto przewertować nazwiska niemalże wszystkich „rewolucjonistów i aktywistów” we wszystkich powstaniach i rewolucjach XIX i XX wieku, a następnie wszelkich czołowych i drugoplanowych „politykierów i oficjeli”, szczególnie tajnych i specjalnych służb, by zdecydowanie potwierdzić „słuszność” naszego Ryśka…]

„Przed dwoma tysiącami lat było Żydostwo wspólnotą religijną, złożoną z etyczno-religijnie usposobionych jednostek wszystkich narodów antycznego cywilizowanego świata, z jednym narodowym hebrajskim w centrum, w Palestynie. Wówczas tym co było wspólne, jednoczące i pierwotne nie był naród tylko religia.
W ciągu pierwszego tysiąclecia naszej ery wstąpili do tej wspólnoty religijnej konwertyci z różnych ludów.
Jako ostatni wstapił król, szlachta i lud mongolskich Chazarów, panujących na południu Rosji.” [nastepnie, jako wprawiony w bojach i ciągłych wojnach ze Słowianami, przez których został ostatecznie pokonany, połączył swoje wojenne doświadczenie z konspiracyjno-spiskowymi zdolnościami swych nowych mentorów i przejął całkowicie prym (syjonizm powinien nazywać się chazaryzmem) nadając „żydowstwu” nową jakość i skracając znacznie czas nadejścia „ziemi obiecanej dla narodu wybranego”…]

„Od tej chwili zamknęła się żydowska wspólnota religijna w sobie, do tej sztucznej wspólnoty ludowej i odgraniczyła się od wszystkich pozostałych ludów.”

„Ponad tą europejską ludzkością masową,  wznoszą się tylko dwie rasy jakościowe: arystokraci krwi i Żydowstwo. Każda z osobna, obstają obie przy wierze w swoją wyższą misje,w swoją lepszą krew, w różnicę rang pomiędzy ludźmi.” [nietrudno wywnioskować, że zwyciężona arystokracja krwi podpisała juz dawno cyrograf z „arystokracją ducha”…]

„Jakże też to nowoczesne Żydostwo, swym procentowym udziałem znaczących osobowości nad wszystkimi innymi ludami przeważa! Niespełna jeden wiek po swym wyzwoleniu stoi ten mały naród z Einsteinem na czele nowoczesnej nauki; z Mahlerem na czele nowoczesnej muzyki; z Bergsonem na czele nowoczesnej filozofii; z Trockim na czele nowoczesnej polityki.” [chciałoby sie rzec, patrząc na to kto i jak tu rozdaje karty: „sam sobie wiatrem, żaglem i okrętem”]

„Tę wspaniałą pozycję, jaką Żydostwo dzisiaj osiągnęło, zawdzięcza jedynie swej duchowej przewadze, która mu pozwala zwyciężać nad niesamowitą przewagą uprzywilejowanych, złośliwych, zazdrosnych rywali w tym duchowym współzawodnictwie. Nowoczesny antysemityzm jest jednym z wielu zjawisk reakcji mierności przeciwko znakomitości; jest nowoczesną formą ostracyzmu wymierzoną przeciwko całemu ludowi.”

„Ten rozwój i w rezultacie chaos współczesnej polityki dopiero wtedy dobiegnie swego końca, aż duchowa arystokracja społeczna opanuje: proch, złoto, farbę drukarska i użyje je dla dobrodziejstwa społeczeństwa” [czyli mają już wszystko: banki, zbrojeniówkę i media…]

„Nadanie krzepkości Żydostwu (jeden z głównych celów syjonizmu), w powiązaniu z wychowaniem sportowym, uwolni Żydostwo od tych pozostałości getta, które ono jeszcze dzisiaj w sobie nosi. Tę możliwość potwierdza rozwój Żydostwa amerykańskiego. Wraz ze zdobyciem przez Żydów faktycznej wolności i władzy, będzie postępowała świadomość a z nią także postawa i ruchy wolnych i posiadających władzę ludzi.”

„Europa została podbita religijnie przez Żydów, – militarnie przez Germanów: w Azji zwyciężyły religie Indii i Arabii: – przy czym Japonia osiągnęła polityczna potęgę”

A teraz słów parę o samej książce:

Ukazała się tylko w niewielu wydaniach albo w niewielkiej ilości egzemplarzy. W Niemczech jest  niemożliwością kupić tę książkę w sklepach, ani nowe wydanie, ani antykwaryczne. Kiedy Wydawnictwo „Unabhängige Nachrichten„po wydaniu w 1990 pewnego streszczenia tej książki zamierzało wydać cały tekst,budynek wydawnictwa został przeszukany przez pracowników urzędu państwowego i jedyny egzemplarz ‚Praktycznego Idealizmu’ został skonfiskowany.
Również na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskie nie została ta książka wymieniona. To jest zrozumiałe, bo jej zawartość niezupełnie zgadza się z oficjalnym programem ruchu paneuropejskiego.
Powstaje pytanie jak doszło do tej rozbieżności ? Dokonano puczu w ruchu Paneuropy ?
Czy „Praktyczny Idealizm” był  przewidziany tylko dla nielicznych?”

No, to by było na tyle, jeśli chodzi o UE i jej szczytne cele.
Pasuje tu jak ulał: „piekło dobrymi chęciami wybrukowane”, z tym, że w tym przypadku te „dobre chęci” to tylko zasłona dymna w postaci chwytających za serce słówek typu „tolerancja”, „pokój”, „braterstwo”, „równość” itd. A jaki koń jest, to juz każdy widzi, nie? A jak nie widzi, to niech, do k…wy nędzy otworzy oczy!

Sława!
-Y-

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s